UGOVARANJE

RE-POWER Proejct ima znanja da podrži naše klijente tokom procesa pregovora sa dobavljačima opreme. Jedan od ključeva profitabilnog razvoja projekata je efikasno pregovaranje o finansijskim projektnim dokumentima.

EPC ugovor (inženjering, nabavka, izgradnja - ugovor) - Projekte električne energije u energetskoj industriji često isporučuje jedan dobavljač paketa za inženjering, nabavku i izgradnju (EPC). Iz perspektive stranke koja finansira, ovaj model je atraktivan jer postoji jedna tačka odgovornosti prema jednom ugovoru za sve rizike koji su povezani sa izgradnjom složenog energetskog projekta.

U industriji vetra, projekte često grade vlasnici na osnovu više ugovora sa različitim stranama, uključujući dobavljače vetroturbina (uključujući transport) i jednog ili više izvođača postrojenja. Sa svakim od ovih dobavljača vlasnik ima sklopljene ugovore o kojem su pregovarali u različito vreme.

Kao rezultat, mogu postojati praznine i preklapanja na mestima povezivanja među ovim dobavljačima, sa mogućim rupama u okviru odgovornosti koje po defaultu postaju odgovornost vlasnika. Zajmodavci moraju proceniti ove rizike i često će biti neprijatno ako vlasnik preuzima rizike koje bi trebalo i mogu da efikasnije snose druge strane u ugovorima.

Get A Quote

Don’t miss to quote,
kindly fill the form below.