Projektno finansiranje

Projektno finansiranje je specijalno osmišljeno za potrebe finansiranje određenih projekata. Sama otplata duga se zasniva na protoku novca i imovine samog projekta. Rizik (i povraćaj) nije samo na sponzoru već i na različitim investitorima (vlasnici, finansijeri, kvazi finansiranje). Zbog podele rizika, jedan od kriterijuma za finansiranje projekta je ako je sam projekat u mogućnosti da funkcioniše  samostalno, kako kao posebni pravni subjekat, tako i ekonomski.

Prednosti i mane projektnog finansiranja

U određenim okolnostima, projektno finasiranje ima dve osnovne prednosti u odnosu na korporativno finansiranje:

  1. povećava dostupnost finansiranja; i
  2. smanjuje ukupni rizik za glavne učesnike u projektu, svodeći ga na prihvatljivi nivo.

Za same sponzore, jedan od osnovnih razloga za izbor projektnog finansiranja je taj što je rizik sa novim projektom odvojen od tekućeg poslovanja. Tako da, ukoliko dođe do neuspeha na projektu, to neće ugorziti finansijsku sposobnost sponzora i njegovog osnovnog biznisa.

Sa druge strane, projketno finansiranje ima posebne rigidne zahteve. Da se obezbedi takvo finansiranje, projekat mora biti pažljivo osmišljen da može osigurati da obaveze svih učesnika budu dogovorene i ugovorno obavezujuće. Finansijski i pravni konsultanti, kao i ostali eksperti mogu utrošiti dosta vremena i napora na postizanju dogovora i detaljnog mišljenja oko vrednovanja i specifičnih uslova samog projekta. Sve pomenuto će dodatno povećati troškove samog projekta i može odložiti samu implementaciju. 

ELIMINISANJE/SMANJENJE GLAVNIH RIZIKA PROJEKTA

Prepoznavanje rizika u samom projektu i njihova analiza, vrednovanje i pronalaženje mera za njihovo ublažavanje ili eliminisanje su od suštinskog značaja za projektno finansiranje.

Projekat je vrednovan identifikuje rizike i proceni tehničku izvodljivost i izvodljivost sa stanovišta zaštite životne sredine, zajedno sa finansijskom i ekonomskom održivošću (što će generisati dovoljan protok novca za vraćanje kredita i zadovoljavajući procenat povraćaja uloženog kapitala).

Komercijalni rizici sadrže:

  1. specifične rizike pojedniačnog projekta koji su vezani za sam razvoj projekta i njegovu izgradnju, eksploataciju i održavanje opreme, kao i pronalaženje tržišta za prodaju krajnjeg proizvoda, i
  2. rizike povezane sa širim ekonomskim okruženjem, a misli se na promene kamaptne stope, inflaciju, valutni rizik, promene cene sirovine na svetskom nivou, potrošnje energije, i sve drugo što bi moglo da ima direktnog uticaja na sam projekat ali je van uticaja sponzora projekta.

Nekomercijalni ili poslovni rizici su:

  1. specifični rizici pojedničanog projekta koji se pojavljuju sa ekspropriacijom, promenama u zakonodavstvu i u slučajevima kada vlada ili javna preduzeća ne ispoštuju ugovorne obaveze; i
  2. politički rizici kao posledica događaja kao što su rat ili drugi društveni poremećaji.