Menu

Razvoj projekta

RPP sa velikim brojem različitih saradnika eksperata, ekonomista, finansijskih stručnjaka, energetskih eksperata i eksperata za različite tehnologije pretstavljaju dobru osnovu za razvoj projekata.

Razvoj projekta podrazumeva sledeće:

 

Analiza šire i mikro lokacije

Obuhvata analizu potrebne infrastrukture (prilaznih puteva, transportnih puteva), geotehnička istraživanja, itd.

Analiza i procena primarnih izvora energije elektrana

 

Izrada studija opravdanosti

U zavisnosti od projekta može se zahtevati izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti sa idejnim projektom.

Priprema planske dokumentacije

U zavisnosti od vrste elektrane i prostornog plana negde je neophodna izrada planske dokumentacije (plan detaljne regulacije)

Priprema dokumentacije za dobijanje dozvola

U zavisnosti od vrste elektrane pripremaju se svi neophodni zahtevi i prateća dokumentacije za pribavljanje dozvola

Analiza priključenja elektrane na mrežu

Podrazumeva prethodne analize integracije u elektroenergetski sistem i studije povezivanja na mrežu

Uticaj na životnu sredinu

U okviru planske dokumentacije može se javiti zahtev za izradom starteške procene uticaja na životnu sredinu, a kasnije nakon izrade idejnog projekta i studije uticaja na životnu sredinu

Tehnička dokumentacija

Podrazumeva izradu idejnog rešenja elektrane, idejni projekat (u zavisnosti od kompleksnosti projekta) i glavni projekat za građevinsku dozvolu.

Ekonomske i finansijske analize

Prva procena investicione vrednosti projekta se treba uraditi još u inicijalnoj fazi razvoja projekta. Procena bi trebalo da pokaže da li će sam projekat biti ekonomski uspešan ili ne. Ukoliko je inicijalna procena negativna, dalje planiranje projekta se treba obustaviti kako bi se izbegli dalji troškovi. Struktura investicionih troškova zavisi od vrste projekta, ali i za istu vrstu projekta varira od slučaja do slučaja.  

Bezbednost i zdravlje na radu

Podrazumeva svu izradu celokupne neophodne dokumentaciju i procedura pre i tokom izgradnje objekta

Izbor dobavljača i izvođača

Priprema tenderske dokumentacije, procena ponuda i izbor ponuđača

Ugovaranje

Ugovaranje i asistencija u pregovaranju sa ključnim dobavljačima (EPC, O&M, itd.)

Finansiranje

Projektno finansiranje je specijalno osmišljeno za potrebe finansiranje određenih projekata. Otplata duga se zasniva na protoku novca i imovine samog projekta.

Da se obezbedi takvo finansiranje, projekat mora biti pažljivo osmišljen da može osigurati da obaveze svih učesnika budu dogovorene i ugovorno obavezujuće.

Inženjering-nabavka-izgradnja

 

Zašto su navedene usluge koje nudimo važne za Vaš biznis?

Usluge koje nudimo minimiziraju rizik za investitore verifikovanjem razvojnog potencijala i ekonomske održivosti same identifikovane lokacije. Koristeći postojeće inženjereske metode možemo potvrditi da projekat može biti realizovan kao i da se postavljeni ciljevi mogu dostići.

Log In or Register