Menu

Dugoročni meteorološki podaci

wind map euZa analizu koristimo MERRA model. MERRA model je NASA proizvod koji spaja numeričko modelovanje sa velikim brojem empirijskim podacima (merenjima sa površine Zemlje i osmatranjima Zemlje, itd.). Model generiše a dugoročne baze sa globalnom rezolucijom ½ stepena geografske širine i 2/3 stepena geografske dužine. Meteorološki podaci su jednočasovni. Podaci su dostupni od 1979 za različite opsege pritiska i visine od zemlje. Analizirani periodi su uglavnom duži od 20 godina.


MCP-Metod omogućava vezu između izmerenih podataka sa nekim od nekoliko dugoročnih izvora podataka lociranih u blizini (meteorološke stanice i MERRA podaci). Sa korelacionim faktorom i korelacionim koeficijentom moguće je kvalitativno i kvantitativno interpretirati merene podatke sa aspekta dugoročne prognoze potencijala vetra.

U zavisnosti od ulaznih podataka i same lokacije različiti zahtevi se moraju uzeti u obzir i mogu se primeniti različite metodologije: sektorsko-regresivni MCP i matrični MCP.

Sve gore pomenute metode i podatke koristimo da definišemo dugoročnu prognozu potencijala vetra i što tačniju procenu proizvodnje u periodu celokupnog životnog veka vetroelektrane.

Log In or Register