Na osnovu merenja vetra moguće je proceniti potencijal vetra. Korišćenjem specijalizovanih softvera, izveštaj o potencijalu vetra obično se izrađuje mesečno, kvartalno ili godišnje, kao i na kraju programa praćenja.

Obnovljene i rekonstruisane turbine dostupne su za mnoge koji žele da iskoriste čistu i obnovljivu energiju vetra. Škole, male i ruralne zajednice, farme i zemlje u razvoju samo su neki od onih koji učestvuju u obnavljanju sistema za starenje i prekida rada vetroloških sistema. Ove vetroturbine su operativni sistemi sa istim ili većim instalisanim kapacitetom koje će raditi kao nove, ali za deo cene nove vetrotrubine.

Za analizu koristimo MERRA model. MERRA model je proizvod NASA za analizu koji spaja numeričko modeliranje sa velikim količinama empirijskih podataka (površinska merenja, podaci posmatranja zemlje itd.). Model generiše dugoročnu neprekidnu bazu podataka na globalnoj rezoluciji od 1/2 stepena geografske širine do 2/3 stepena geografske dužine. Meteorološki podaci prikupljeni su sa satnom frekvencijom. Dostupni su podaci iz 1979. godine za niz nivoa i visina. Analizirani period za određenu lokaciju je obično duži od 20 godina.