Projektno finansiranje je specijalno osmišljeno za potrebe finansiranje određenih projekata. Sama otplata duga se zasniva na protoku novca i imovine samog projekta. Rizik (i povraćaj) nije samo na sponzoru već i na različitim investitorima (vlasnici, finansijeri, kvazi finansiranje). Zbog podele rizika, jedan od kriterijuma za finansiranje projekta je ako je sam projekat u mogućnosti da funkcioniše  samostalno, kako kao posebni pravni subjekat, tako i ekonomski.

Prva procena investicione vrednosti projekta se treba uraditi još u inicijalnoj fazi razvoja projekta. Procena bi trebalo da pokaže da li će sam projekat biti ekonomski uspešan ili ne. Ukoliko je inicijalna procena negativna, dalje planiranje projekta se treba obustaviti kako bi se izbegli dalji troškovi.