Energetska zajednica objavila smernice za integraciju prozjumera u mrežu

Sekretarijat Energetske zajednice objavio je nove smernice za regulisanje integracije prozjumera – proizvođača i potrošača električne energije iz obnovljivih izvora, u energetske mreže.

Dokument sadrži i najnovije regulatorne promene iz EU paketa Čista energija za sve Evropljane, koji će uskoro usvojiti i Energetska zajednica.

Sekretarijat je 2018. objavio prve smernice o prozjumerima – Smernice o povezivanju prozjumera na mrežu, koje će sada biti zamenjene ovim novim dokumentom.

Smernice donose preporuke koje su grupisane u šest celina

Novi dokument donosi izmene koje usklađuju smernice sa terminologijom i novim odredbama o sopstvenoj potrošnji obnovljivih izvora iz EU paketa Čista energija za sve Evropljane, navodi se u novim smernicama.

Inače, dokument se sastoji od preporuka grupisanih u šest celina. Prva celina pokriva opštu politiku, druga pravna i regulatorna pitanja, treća tehnologije i tehničke zahteve, četvrta prozjumere i pristup tržištu, peta prozjumere i pristup mreži i šesta naknade, poreze i takse.

Cilj smernica je davanje saveta kreatorima politika u ugovornim stranama Energetske zajednice

Cilj smernica je pomognu kreatorima politika u ugovornim stranama Energetske zajednice u razvoju nacionalnih pravnih i regulatornih okvira koji pogoduju povećanju broja prozjumera i stvaranju uslova da krajnji kupci postanu proizvođači energije iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju, saopštio je Sekretarijat.

Nove smernice sadrže komentare dobijene u postupku javne rasprave, tokom koje su zainteresovane strane dostavile svoje stavove.

Posle objavljivanja smernica uslediće radionica o pravnom i regulatornom okviru i primerima najbolje prakse iz EU. Posebna pažnja biće posvećena razvoju uslova za energetske zadruge, saopštio je sekretarijat.

Autor: Vladimir Spasić

Izvor: Balkan Green Energy News