EMS postao deo evropske platforme za trgovinu garancijama porekla

Prodaja garancija porekla za električnu energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu u Srbiji od sada je moguća i u Evropi. Takođe, od sada je u Srbiji moguća i kupovina garancija porekla za energiju proizvedenu u Evropi. Dosad se u Srbiji trgovalo samo garancijama porekla za energiju proizvedenu u ovoj zemlji.

 

“Uvoz i izvoz” garancija porekla, čija je glavna svrha da se stimuliše veća proizvodnja zelene energije, omogućen je time što je Elektromreža Srbije (EMS), operator prenosnog sistema i izdavač garancija, priključen na AIB Hub. Association of Issuing Bodies – AIB je evropska Asocijacija tela za izdavanje garancija porekla, koja okuplja institucije zadužene za garancije porekla (operatore prenosnog sistema, regulatore, operatore tržišta) u 25 zemalja EU, Evropske ekonomske zone i Energetske zajednice.

Evropska Asocijacija tela za izdavanje garancija porekla upravlja komunikacionim čvorištem između registara 26 zemalja koje se naziva AIB Hub

Da bi se sprovela međunarodna razmena garancija porekla, AIB upravlja komunikacionim čvorištem između registara koje se naziva AIB Hub, saopštio je EMS na svom sajtu.

Garancije porekla su, kako navodi EMS, elektronski dokumenti koji imaju isključivu funkciju pružanja dokaza krajnjem kupcu da je dati udeo ili količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora. Garancije porekla sadrže informacije o atributima proizvodnje 1 MWh električne energije i koristite se za objavljivanje stukture utrošene električne energije.

Garancije porekla nude kupcima električne energije mogućnost da stimulišu proizvodnju energije koja ne narušava životnu sredinu

Garancije porekla nude kupcima električne energije mogućnost da izraze zahtev za zelenom energijom i da sa svoje strane stimulišu proizvodnju energije koja ne narušava životnu sredinu. Garancije porekla dobijaju proizvođači energije iz obnovljvih izvora, a kupuju ih snabdevači ili veliki potrošači energije, kako bi pokazali da prodaju odnosno troše zelenu energiju.

Kupci garancija porekla u Srbiji mogu da budu samo snabdevači

U Srbiji ove garancije dobijaju Elektroprivreda Srbije (EPS) za proizvodnju u hidroelektranama i tri privatne firme za proizvodnju u manjim solarnim elektrana. Kupci u Srbiji mogu da budu samo snabdevači.

S obzirom na mali broj učesnika na srpskom tržištu, mogućnost “uvoza i izvoza” garancija porekla bi trebalo da pojača konkurenciju.

Nikola Tošić, Rukovodilac sektora za razvoj i administraciju tržišta EMS-a, izjavio je da je ovo veliki korak za ovu kompaniju.

“Ako se prisetimo prvog zakona o energetici koji je opisivao garancije porekla, a nakon toga važećeg Zakona o energetici, Uredbe, Pravilnika o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji, Pravila o izdavanju garancija porekla, Odluke o naknadi za izdavanje, prenošenje i prestanak važenja garancije porekla, nabavke osiguranja, prijave za članstvo u GS1, revizije AIB-a, nabavke softverskog rešenja – možemo jasno videti koliko su truda uložili predstavnici obe strane”, istakao je on.

U Evropi u 2019. izdato 707 miliona sertifikata  za 707 TWh

Marko Janković, direktor Direkcije za tržište EMS, naveo je podatak AIB-a da je 2019. izdato 707 miliona garancija porekla (707 TWh), dok je 613 miliona preneto između zemalja i isto toliko je iskorišćeno.

“Tržište garancija porekla i dalje raste oko 10% godišnje što predstavlja veliki potencijal za učesnike na tržištu iz Srbije”, dodao je on.

Marko Zarić, šef Službe za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržišta električne energije i višegodišnji predstavnik u radnoj grupi AIB, podsetio je da je EMS učestvovao u radu AIB još od 2015. aktivno prikupljajući znanja koja su potrebna za uspostavljanje sistema o kojem se u Srbiji tada veoma malo znalo.

Izvor: Balkan Green Energy News

Autor: Vladimir Spasić