PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE, IZMENU I ODUZIMANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI I O NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH I ODUZETIH LICENCI

("Sl. glasnik RS", br. 31/2013)